Εξυπηρέτηση κοινού λόγω COVID-19


Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.


Εξυπηρέτηση κοινού λόγω COVID-19 / 14-10-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, από την Τετάρτη 14/10/2020 και μέχρι νεωτέρας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό, καθώς και η τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020, Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021

Ενημερωθείτε για την έναρξη κύκλου κινητικότητας του 2020 και την Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021.

– Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021
– Διαβίβαση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

201021Απόφ.τοποθέτησης ΕΕΠ Τρίμηνοι με ΑΔΑ.6Ε4Ω46ΜΤΛΗ-ΘΗΩ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid-19)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141729/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

Αίτηση Αναπληρωτών Γενικής

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid -19)

Πρόσκληση για υποβολή Δήλωσης Σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141708/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Προσλήψεις μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν λόγω COVID-19

Πρόσληψη 92 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α ́ 177).

– ΕΕΠ / ΕΒΠ προσλήψεις COVID-19