Διευθυντής

Διευθυντής
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Γεώργιος Αφράτης, 
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών, Διδάκτωρ Μαθηματικών

Γραμματεία Διευθυντή : 2610465802