Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Αγωγής Υγείας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Αχαΐας: Θωμοπούλου Ιωάννα (εκπαιδευτικός ΠΕ02)