Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης τους. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Αχαΐας: Παπαϊωάννου Ιωάννα (εκπαιδευτικός ΠΕ04.05)