Εφαρμογή Γενικού Λογιστηρίου για υπολογισμό της κύριας σύνταξης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης.

https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul