ΚΕΠΛΗΝΕΤ – Παραλαβή πιστοποιητικών επιμόρφωσης

file icon xls

 

Eνημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμα παραλάβει τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης τους στις νέες τεχνολογίες παρακαλούνται να προσέλθουν στον 1ο όροφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας (Ερμού 70) γραφείο ΚΕΠΛΗΝΕΤ για να τα παραλάβουν.

Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες Α επιπέδου και τους εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το 2005 έως και το 2009.

Επίσης επισυνάπτονται πίνακες με εκδοθέντα πιστοποιητικά Α επιπέδου για το 2010 και Β επιπέδου για το 2010 που δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.

file icon xls πίνακας Α επιπέδου 2010

file icon xls πίνακας Β επιπέδου 2010