Ενημέρωση Διευθυντών και εκπαιδευτικών σχετικά με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούνται οι κ.κ  Διευθυντές των Σχολικών μονάδων Ν.Αχαΐας να ενημερώνουν άμεσα και ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ (διαθέσεις, αποσπάσεις τοποθετήσεις, ανακλήσεις) που τους αφορούν, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστέες.