ΥπΔΒΜΘ – Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

file icon doc

 

Ημερομηνία έναρξης των συνεντεύξεων ορίζεται η Δευτέρα 17-10-2011.

 

Ο συνημμένος πίνακας είναι σε αρχείο excel με κατάταξη των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. ως προς την ημερομηνία και ώρα συνέντευξης. 

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

 

 Αναφορικά με το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία θα λάβει χώρα στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 1ος όροφος, γραφείο 1006.

Όσοι εκ των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη έχουν αναλάβει καθήκοντα ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Πειραματικών Σχολείων ή ΣΕΚ εννοείται ότι αποκλείονται από τη διαδικασία (άρθρο 198 του ν.4001/2011).

file icon doc διευκρίνιση