Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων

file icon doc

 

Οι  εκπαιδευτικοί,  που ήταν υποψήφιοι για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και δεν είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης, επειδή συμμετείχαν και στη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων, υποχρεούνται σε περίπτωση μη επιλογής τους σε θέση Σχολικού Συμβούλου, να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή  20/01/2012 στην Δ/νση Δ/θμίας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας (Ερμού 70) προκειμένου να κάνουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων (πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων διευθυντών).

file icon doc έγγραφο