ΥΠΔΒΜΘ – Συμπληρωματικές διαθέσεις κλπ σε ΙΕΚ

 

ΘΕΜΑ:   Συμπληρωματικές διαθέσεις, ανακλήσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων και διορθώσεις στοιχείων Εκπ/κών B/θμιας  Εκπ/σης σε ΙΕΚ για εκπαιδευτικές ανάγκες 

file icon doc απόφαση