Δήμος Πατρέων – Ιστότοποι προγραμμάτων διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πατρέων

 

Θέμα: Ιστότοποι προγραμμάτων διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πατρέων

            Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας  για θέματα οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής –Κοινότητας, σας αποστέλλουμε ηέκτρονικά τις διευθύνσεις μέσω των οποίων συνδέεστε στο πρόγραμμα διαχείρισης.    

Καλά είναι να χρησιμοποιείτε το mozilla firefox ή το Ghrome

file icon doc έγγραφο