Προγράμματα ΙΔΕΚΕ και ΚΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά του προγράμματος ΗΡΩΝ και του ΚΕΕ θα μπορείτε να τα παραλαμβάνεται από 01-09-2012 από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441 Πάτρα τηλ. 2610462086