Αυτόματη Δημιουργία Ωρολόγιου Προγράμματος για Γυμνάσια και Λύκεια

Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογή για την αυτόματη δημιουργία ωρολόγιου προγράμματος για Γυμνάσια και Λύκεια (εφαρμογή VaGo). Το αντίστοιχο λογισμικό διατίθεται δωρεάν στα δημόσια σχολεία της χώρας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από τη σελίδα Αυτόματη Δημιουργία Ωρολόγιου Προγράμματος για Γυμνάσια και Λύκεια (VaGo)