Ενημέρωση των εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης

Κατόπιν της έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το σχολικό έτος 2012-2013, ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε στους εκπ/κούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση σε σχολείο του νομού Αχαΐας ανεξάρτητα του τόπου πιθανής απόσπασης τους), που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης, τα παρακάτω (βλέπε έγγραφο)

Έγγραφο