Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2013

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος μεταθέσων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προθεσμία αιτήσεων υποβολής από 21/1/2013 έως και 31/1/2013.

Εγκύκλιος

Μεταθέσεις σε Μειονοτικά

Aίτηση για Καλλιτεχνικά

Αίτηση απο περιοχή σε περιοχή

Αίτηση για Μουσικά

Αίτηση αμοιβαίων μεταθέσεων

Αίτηση για Διαπολιτισμικά

Αίτηση για Braille και Νοηματική

Αίτηση για ΣΜΕΑ

Αίτηση για μειονοτικά

Αίτηση για μειονοτικά – Πίνακας