ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ01

 

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-1-2013 Υ.Α. βάσει της οποίας για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01  ορίζεται διδασκαλία μαθημάτων σε πρώτη ανάθεση.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης  να λάβουν υπόψη τους την παραπάνω απόφαση κατά τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων για το σχολικό έτος 2013-2014.

Επίσης, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης λήγει στις 31/1/2013. 

Διευκρινίσεις