Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

Μετά από νεώτερη επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. η διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία ΔΕΝ πρόκειται να ξεκινήσει την Τετάρτη 13-03-2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από την Παρασκευή 15-03-2013 και μετά.

Εκ της Διευθύνσεως