Διοργάνωση 2ο Θερινού Σχολείου – Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Αίτησης μέχρι 31/5/2013

Αίτηση συμμετοχής

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) του Ε.Α.Π. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, διοργανώνει το 2ο θερινό σχολείο για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Το 2ο θερινό σχολείο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 2013 και απευθύνεται σε μαθητές που ολοκληρώνουν την Α’ τάξη του Λυκείου το σχ. έτος 2012-2013, της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας.

Στα πλαίσια του θερινού σχολείου Δεκατέσσερις (14) μαθητές θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΕΥΕΜ για την περίοδο  01/07 – 19/07 στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν στο ΕΕΥΕΜ, με ευθύνη των Υπεύθυνων Τομέων του ΕΕΥΕΜ και με το πέρας του θερινού σχολείου θα τους χορηγηθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι στόχοι του θερινού σχολείου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά ένα ακαδημαϊκό ερευνητικό περιβάλλον και να συμμετάσχουν ενεργά στην χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του θερινού σχολείου, οι μαθητές:

  • Θα έχουν γνωρίσει από κοντά πλήθος νέων τεχνολογιών
  • Θα έχουν έρθει σε επαφή με σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες
  • Θα έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες εφαρμογής των τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Θα έχουν αποκτήσει ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών, παραγωγής αναφορών, εργασίας σε ομάδα, συνεργασίας και επικοινωνίας
  • Θα έχουν διαμορφώσει θετική άποψη για την ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα
  • Θα έχουν ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους αναλαμβάνοντας και διεκπεραιώνοντας μικρής πολυπλοκότητας εργασίες

Οι εγκαταστάσεις του ΕΕΥΕΜ βρίσκονται στην διεύθυνση Πατρών Κλάους 278 και οι ώρες και μέρες απασχόλησης θα είναι 830-13.30 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλλουν μέσω των σχολείων τους στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 (υπόψη κ.Eυσταθοπούλου, τηλ. 2610-465-879)

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με κλήρωση.

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Προσωπικής Ενημέρωσης των Εκπαιδευτικών Αχαΐας

Έγγραφο

Οδηγίες για PersonalInfo

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Διεύθυνσης για παροχή κατάλληλων υπηρεσιών πληροφόρησης και με στόχο τη διαφάνεια και την παροχή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας προς το εκπαιδευτικό της προσωπικό, εγκαινιάζουμε την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα υπηρεσιακά τους στοιχεία.

Κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να ελέγχει τα βασικά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου, τη μισθοδοσία, τις άδειες που έχει λάβει, την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου και το ιστορικό τοποθετήσεών του.  Η υπηρεσία σταδιακά θα εμπλουτιστεί με περισσότερες δυνατότητες, όπως είναι η παροχή ηλεκτρονικού φακέλου εκπαιδευτικού (e-φάκελος), ο οποίος θα περιέχει έντυπα, όπως για παράδειγμα αιτήσεις για μετάθεση-βελτίωση, ανακοινώσεις τοποθετήσεων κλπ. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών αιτημάτων για θέματα που αφορούν στον έλεγχο/τροποποίηση των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία βρίσκεται στη σελίδα https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ και προϋποθέτει μια αρχική εγγραφή από κάθε εκπαιδευτικό στην ιστοσελίδα της εφαρμογής.