Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Προσωπικής Ενημέρωσης των Εκπαιδευτικών Αχαΐας

Έγγραφο

Οδηγίες για PersonalInfo

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Διεύθυνσης για παροχή κατάλληλων υπηρεσιών πληροφόρησης και με στόχο τη διαφάνεια και την παροχή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας προς το εκπαιδευτικό της προσωπικό, εγκαινιάζουμε την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα υπηρεσιακά τους στοιχεία.

Κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να ελέγχει τα βασικά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου, τη μισθοδοσία, τις άδειες που έχει λάβει, την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου και το ιστορικό τοποθετήσεών του.  Η υπηρεσία σταδιακά θα εμπλουτιστεί με περισσότερες δυνατότητες, όπως είναι η παροχή ηλεκτρονικού φακέλου εκπαιδευτικού (e-φάκελος), ο οποίος θα περιέχει έντυπα, όπως για παράδειγμα αιτήσεις για μετάθεση-βελτίωση, ανακοινώσεις τοποθετήσεων κλπ. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών αιτημάτων για θέματα που αφορούν στον έλεγχο/τροποποίηση των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία βρίσκεται στη σελίδα https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ και προϋποθέτει μια αρχική εγγραφή από κάθε εκπαιδευτικό στην ιστοσελίδα της εφαρμογής.