Επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ

Αίτηση επανέκδοσης

Σύμφωνα με τα Αρ. Πρωτ. 52212/Γ7/ 16-04-2013 και  58111/Γ7/25-04-2013 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για την ταχεία διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. Α Επιπέδου- Έργο ΙΙ (λόγω απώλειας τους), οι οποίες εκδόθηκαν κατά την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από την ΕΥΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ τα έτη 2007 και 2008 σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις (5450/19-6-2009 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 5963/30-6-2009 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 19010/15-12-2008 Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ), καθώς και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Β Επιπέδου και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Επιμορφωτών Β Επιπέδου,  θα πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αίτησης των εκπαιδευτικών.

 

Πληροφορίες: Αποστολοπούλου Δ.

Τηλ.: 2610465890

Διεύθυνση : Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου

26223 Πάτρα