Παράταση προθεσμίας μηχανογραφικών δελτίων λόγω Δημοψηφίσματος

Από την απόφαση:

“όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν
επιπλέον την Τρίτη 14-7-2015 και την Παρασκευή 17-7-2015 και όχι στις 3-7-2015 και στις 7-7-2015.”