Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης εκπ/κών προς απόσπαση στο εξωτ/κό και πίνακας απορριφθέντων

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο και πίνακας απορριφθέντων αιτήσεων.

 

Πίνακας