Πρόσκληση υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

Πρόσκληση  υποψήφιων  αναπληρωτών  και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για
ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ  σχολ. έτους 2015-2016.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολ. έτους 2015-2016,

κ α λ ε ί

τους  υποψήφιους  εκπαιδευτικούς  οι  οποίοι έχουν  τα  τυπικά  προσόντα,  όπως  αυτά περιγράφονται στην  παρούσα  εγκύκλιο, να  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά
από 13–08–2015  έως  21–08–2015.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν καλά την εγκύκλιο και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Για να δείτε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ

Για το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ εδώ