Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπ. στο ΣΕΠ Ηρακλείου 2015-2017

Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι έχουν  τα  τυπικά  προσόντα,  όπως  αυτά περιγράφονται στην  παρούσα  πρόσκληση, να  υποβάλουν  αίτηση  απόσπασης με  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά

από 21–08–2015  έως  27–08–2015.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν καλά την εγκύκλιο και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.