ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΠΑΙΘ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 Οι υποψήφιοι εκπ/κοί θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με νεότερο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, στο οποίο και θα ορίζεται η σχετική προθεσμία.