Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών σχολών ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ