Παράταση προθεσμίας της Υποβολής Νέας Δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ριών στο Γυμνάσιο Κλειτορίας και στο ΕΕΕΕΚ Αιγίου για τα οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα

Έγγραφο

Αίτηση