Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

Διαβιβαστικό

Διαδικασία τοποθετήσεων

Ενδεικτικά Κενά (ανακοιν 2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη πρόσκληση ΔΕΝ περιλαμβάνει τις ειδικότητες ΠΕ05-ΠΕ11-ΠΕ19-ΠΕ20, καθώς και τις τεχνικές ειδικότητες, δηλ. ΠΕ12-14-17-18, ΤΕ, ΔΕ, για τις οποίες θα εκδοθούν νεότερες, ξεχωριστές ανακοινώσεις