Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών ΠΕ05. Αίτηση Ολικής Διάθεσης στην Α/θμια για τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΠΕ05

Διαβιβαστικό

Διαδικασία Τοποθετήσεων

Κενά ΠΕ05 Β/θμιας (ανακοινοπ 2)

Κενά Α/θμιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δίνεται η δυνατότητα οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί ΠΕ05, που το επιθυμούν, να  περιλάβουν και προτιμήσεις Ολικής Διάθεσης στην Α/θμια (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά Αθμιας) μεταξύ των προτιμήσεών τους των σχολικών μονάδων Β/θμιας.