Παράταση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ KAI αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

Παρατείνεται η προθεσμία λήξης υποβολής δήλωσης σχολείων των λειτουργικά υπεράριθμων, των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, έως την Παρασκευή 8-9-2017 και ώρα 09:00.

Για την ειδικότητα ΠΕ11 η προθεσμία λήξης παραμένει η Παρασκευή 8-9-2017 και ώρα 14:00.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη πρόσκληση ΔΕΝ περιλαμβάνει τις ειδικότητες ΠΕ19-ΠΕ20, καθώς και τις τεχνικές ειδικότητες, δηλ. ΠΕ12-14-17-18, ΤΕ, ΔΕ, για τις οποίες θα εκδοθούν νεότερες, ξεχωριστές ανακοινώσεις