Μοριοδότηση για απόσπαση/τοποθέτηση εντός ΠΥΣΔΕ

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε τους πίνακες μοριοδότησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση.

Ενστάσεις επι των πινάκων μπορείτε να κάνετε μέχρι την Παρασκευή 15/09/2017 και ώρα 12.00μμ.

Οι ενστάσεις μπορούν είτε να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην ΔΔΕ Αχαΐας είτε να αποσταλλούν, στο email: mail@dide.ach.sch.gr ή στο fax: 2610465860.

e-Αιτήσεις

Από τους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αιτήσεις όταν αυτές θα είναι ενεργές.

Προσκλήσεις Υπηρεσιακών Μεταβολών 2019

  • Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ, ΔΕ (Έχει λήξει)