Παράταση υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20: λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Παρατείνεται η προθεσμία λήξης υποβολής δήλωσης σχολείων των λειτουργικά υπεράριθμων και των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ19 – ΠΕ20, έως την Τετάρτη 27-9-2017 και ώρα 09:00.