Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης (από Περιοχή σε Περιοχή, ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2017-18

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ενυπόγραφα από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες από 8-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή στο πρωτόκολλο)

Aνακοίνωση

Από Περιοχή σε Περιοχή

Μουσικά σχολεία

ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ

Καλλιτεχνικά σχολεία

Διαπολιτισμικά σχολεία