3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Προκήρυξη

Διευκρίνιση

Αίτηση

Ν.4547/2018

ΦΕΚ 4412/2018 Β Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων

Υπ. Δήλωση -Υπόδειγμα