ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2019-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΕΠΑΛ 2019

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος υποβολής αίτησης δήλωσης ΕΠΑΛ έτους 2019, τα σχετικά υποδείγματα καθώς και η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών  για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης δήλωσης θα είναι  διαθέσιμη προς χρήση από σήμερα, 20-3-2019  μετά τις 13.00.
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2019

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Υπόδειγμα 3