Ανακοινοποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπ/κών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το 2019, με τη προσθήκη των εκπ/κών που έλαβαν μετάθεση

9325_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤ_ΒΕΛΤ_από ΜΕΤΑΘΕΣΗ_2019_ΤΕΛΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ_ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2018-19.xls