Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ 81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ 84, ΠΕ 85, ΤΕ 02.02 για απόσπαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γεν. Γραμματείας του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχ. έτος 2019-2020.

Ψ4ΓΤ4653ΠΣ-Ι14