Τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ των α) νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και β) όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας

13333_30-06-20202_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ__ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΕΠ_ΕΒΠ – Αντίγραφο