Ανακοινοποίηση Μορίων Αιτούντων Απόσπαση Εντός ΠΥΣΔΕ ως προς τον κλάδο ΠΕ03

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε ανακοινοποιημένα τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προς τον κλάδο ΠΕ03.

Ανακοινοποίηση μορίων για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ(ως προς τα μόρια της Δουμάνη Φλώρας)