Πίνακας δεκτών/μη δεκτών υποφηφίων Δ/ντών-τριων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Δ/ντών-τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ_ΓΣΙΟ_ΔΑΦΝΗΣ_ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ