Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή/ντριας Σχ. Μονάδας Δ.Ε. Αχαΐας για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες με υποβολή Νέας Δήλωσης Προτίμησης

ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

15513 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_τελικο