Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για διάθεση στα Ε.Κ.Φ.Ε. Πατρών και Αιγίου, 2020-2021

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για διάθεση στα Ε.Κ.Φ.Ε. Πατρών και Αιγίου, του διδακτικού έτους 2020-2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση στα Ε.Κ.Φ.Ε. Πατρών και Αιγίου, 2020-2021