Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01

Η ανακοίνωση για την τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01

– Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΠΕ79.01