Β΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ

Διαβάστε την απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ.

– Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαἴας