Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06 ΠΕ88.01 για επανατοποθέτηση

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, ειδικοτήτων ΠΕ 01, ΠΕ02, ΠΕ06, και ΠΕ88.01 που προσελήφθησαν με την υπ. Αριθμ. πρωτ. Φ.16/15673/28-08-2020 απόφαση του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 το μεσημέρι,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ