Πρόσκληση υποψήφιων ΕΑΕ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ ́ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19.

– Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων Covid19, ΕΑΕ – ΩΥΟ246ΜΤΛΗ-Η4Σ