Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ της Γ΄ Φάσης Αναπληρωτών, που προσελήφθησαν με το Δελτίο Τύπου της 5/10/2020 του ΥΠΑΙΘ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

Κενά ΕΕΠ – ΕΒΠ γ΄ φάση

Ἐντυπο Δήλωσης προτίμησης Σχολείων – ΕΕΠ – ΕΒΠ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης