Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης

Οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΑΕ – Γ’ Φάση
– Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης – Γ’ Φάση