Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας – Γ’ Φάση

Η απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, Γ’ Φάσης