Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)

Ενημερωθείτε για τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Νέα Πρόσκληση Υποδιευθυντών/ντριών ΔΕΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)
– Αίτηση Υποδιευθυντών/ντριών
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2020
– φεκ 4412 2018 Β’ / Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ.Θεμάτων
– Νόμος 4547 / 2018